Evidencia došlých faktúr školskej jedálne 2012
Evidencia došlých faktúr školskej jedálne 2013
Evidencia došlých faktúr školskej jedálne 2014
Evidencia objednávok školskej jedálne 2012
Evidencia objednávok školskej jedálne 2013
Evidencia objednávok školskej jedálne 2014
 
http://www.eskoly.sk/smetanovhaj2869/efaktury