Organizácia školského roka 2019/2020

 


Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína
2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Klikni pre zväčšenie...

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 28/2012 zo dňa 4. decembra 2012

Pedagogicko-organizačné pokyny 2019/2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Zvonenie

Prázdniny

Rozvrh hodín