Školská jedáleň

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA

Mesto Dunajská Streda ako zriadovateľ školských jedální určuje finančnú výšku príspevku režijných nákladov na prípravu jedla pre deti v materskej škole a žiakov základnej školy vo výške 0,30 € za každý odobratý obed. Držiteľom vernostnej karty, v prípade súrodencov a v prípade hmotnej núdze sa poskytuje zľava 0,15 €/hlavné jedlo.

 

Prosíme zákonných zástupcov žiakov a tiež ostatných stravníkov aby sa v prípade potreby odhalsovali z obedov ráno do 8:00 hod.

 


    

Jedálny lístok...