Školský časopis SUPER ŠKOLA


Na našej škole sa snažíme informovať žiakov a ich rodičov o akciách a udalostiach formou časopisu. Deti si ho môžu zakúpiť za symbolickú cenu. Šéfredaktorkou školského časopisu je pani učiteľka Brathová, ktorá manažuje prácu malých redaktorov - našich žiakov, ktorí pracujú na časopise naozaj profesionálne :-)