Triedy

1.A

Mgr. Denisa Teleky
1.B Mgr. Viera Magyaricsová
2.A Mgr. Marta Gerhátová
2.B Mgr. Melinda Csémiová
3.A Mgr. Renáta Pavlíková
3.B Mgr. Marta Čermáková
4.A Mgr. Silvia Grausová
4.B

Mgr. Anna Méhesová

5.A Mgr. Zuzana Brathová
5.B Mgr. Kristína Keszőczeová
6.A RNDr. Helena Fodorová
7.A Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
8.A Mgr. Diana Szomolai
9.A Mgr. Viktória Bothová