Triedy 2020/2021

1.A

Mgr. Gerhátová Marta
1.B Mgr. Csémiová Melinda
1.C Mgr. Dosztálová Viera
2.A Mgr. Teleky Denisa
2.B Mgr. Magyaricsová Viera
3.A Mgr. Méhesová Anna
3.B Mgr. Grausová Silvia
4.A Mgr. Pavlíková Renáta
4.B

Mgr. Čermáková Marta

5.A Mgr. Senková Katarína
5.B Mgr. Bothová Viktória
6.A Mgr. Brathová Zuzana
6.B Mgr. Keszőczeová Kristína
7.A RNDr. Fodorová Helena
8.A Mgr. Ravasz Grygerová Renáta
9.A Mgr. Szomolai Diana