Učitelia

Ing. Gabriela Bothová

CHE, riaditeµka ąkoly

RNDr. Monika Benkovská MAT, FYZ, zástupkyňa riad. ąkoly
Mgr. Denisa Teleky 1.A
Mgr. Viera Magyaricsová 1.B
Mgr. Marta Gerhátová 2.A
Mgr. Melinda Csémiová 2.B
Mgr. Renáta Pavlíková 3.A
Mgr. Marta Čermáková 3.B
Mgr. Silvia Grausová 4.A
Mgr. Anna Méhesová 4.B
Mgr. Zuzana Brathová 5.A, SJL
Mgr. Kristína Keszőczeová 5.B, VYV, ANJ
RNDr. Helena Fodorová 6.A, BIO, ANJ, TCH

Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

7.A, DEJ, OBN, GEO, VAP

Mgr. Diana Szomolai

8.A, SJL
Mgr. Viktória Bothová 9.A, ANJ
Ing. Paulacký Milan MAT, INF, TCH
RNDr. Lacza Csaba MAT, TCH
Mgr. Diana Szomolai SJL
Denisa Tóth Ivaničová NEJ
PaedDr. Martin Klement NAV
Mgr. Dávid Nagy TSV
Mgr. Mária Benediková TSV
Slávka Michálková HUV
   
Mgr. Kristína Sádovská ©KD, vedúca
Soňa Svatoąová ©KD
Mgr. Diana Szomolai ©KD
Slávka Michálková ©KD
Mária Kalúzová ©KD
   
Ing. Gabriela Ajpeková ekonomické oddelenie
Bc. Lucia Benkovská oddelenie PaM 031/552 45 38
Natália Csibová vedúca ąkolskej jedálne 031/552 57 30
Adresa ąkoly: Základná ąkola
  Smetanov háj 286/9
  929 01 Dunajská Streda
Mail ąkoly: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
Web: www.zsshajds.edu.sk