Učitelia 2020/2021

Ing. Bothová Gabriela

CHE, riaditeµka ąkoly

RNDr. Benkovská Monika MAT, FYZ, zástupkyňa riad. ąkoly
   
Mgr. Marta Gerhátová 1.A
Mgr. Melinda Csémiová 1.B
Mgr. Dosztálová Viera 1.C
Mgr. Denisa Teleky 2.A
Mgr. Viera Magyaricsová 2.B
Mgr. Anna Méhesová 3.A
Mgr. Silvia Grausová 3.B
Mgr. Renáta Pavlíková 4.A
Mgr. Marta Čermáková 4.B
Mgr. Senková Katarína 5.A, MAT
Mgr. Bothová Viktória 5.B, ANJ, VYV
Mgr. Brathová Zuzana 6.A, SJL
Mgr. Keszőczeová Kristína 6.B, VYV, ANJ
RNDr. Fodorová Helena 7.A, BIO, ANJ

Mgr. Ravasz GrygerováRenáta

8.A, DEJ, OBN, GEO, VAP

Mgr. Szomolai Diana

9.A, SJL, DEJ
 
 
Ing. Paulacký Milan INF, TCH
Ing. Jasem Pavol INF, TCH
Mgr. Kordoą Jozef MAT
Mgr. Knociková Soňa NEJ, ETV
PaedDr. Klement Martin NAV
Mgr. Pastírová Cecília NAV
Mgr. Nagy Dávid TSV
Mgr. Benediková Mária TSV
   
Mgr. Sádovská Kristína ©KD, vedúca
Svatoąová Soňa ©KD
Hegedűsová Adela ©KD
Dudová Nikoleta ©KD
Kalúzová Mária ©KD
   
Ing. Ajpeková Gabriela ekonomické oddelenie
Bc. Benkovská Lucia oddelenie PaM 031/552 45 38
Csibová Natália vedúca ąkolskej jedálne 031/552 57 30
   
Adresa ąkoly: Základná ąkola
  Smetanov háj 286/9
  929 01 Dunajská Streda
Mail ąkoly: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
Web: www.zsshajds.edu.sk