Kolektívna zmluva

Príloha č.2 - Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
Dodatok č.1 k zásadám