Projekty

 

Projekty 2015/2016:

1. Viac ako peniaze viac...

Projekty 2014/2015


1. PRINED
viac...

2. Projekt DIGIŠKOLA - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva viac...

3. Moderné vzdelávanie - Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety viac...

4. Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ viac...

5. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania viac...

6. Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy viac...