Tlačivá

  

Prihláška pre žiakov, čo prestupujú z inej školy do našej (napr. do piateho ročníka)
Prieskum pre rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Protokol k zápisu dieťaťa do prvého ročníka na stiahnutie ......tu
ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 16.9.2020)
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (30.10.2020)