Naše aktivity 2020/2021

 

SEPTEMBER

Nový školský rok 2020/2021

Detská policajná akadémia
Návšteva pedagógov z Českej republiky
August 2020 - Kladenie vencov
Deň bez áut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív